RSS

Seniorkonferansen er avlyst

Seniorkonferansen som skulle arrangeres på Høgskulen på Vestlandet onsdag 8. september er avlyst.

Bystyret tar avstand fra grov og personlig hets i politisk debatt og det offentlige ordskiftet

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om hets i offentlig debatt og mot politikere.

Sårbare barn og eldre under pandemien – tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter

De tre nye rapportene omhandler hjemmebaserte tjenester og aktivitetstilbud til eldre, spesialpedagogiske tjenester og barnehager.

Husk bålforbud - her er godkjente bål- og grillplasser i byfjellene

Her kan du se hvor det er etablert godkjente bål- og grillplasser, og hvilke regler som gjelder.

Forvaltningsrevisjon om elevenes læringsutbytte og læringsmiljø under covid-19-pandemien

Hvordan har covid-19-tiltakene påvirket læringsutbyttet og læringsmiljøet til grunnskoleelevene i Bergen? Undersøkelsen som Deloitte har utført for kontrollutvalget har noen av svarene.

Stor vekst i matbyen Bergen før korona

Bergen har på få år vært gjennom en positiv utvikling som matby, viser en fersk ståstedsanalyse for restaurantbransjen i byen. Covid-19 og lav driftsmargin er de største problemene for næringen.

Bergen kan bli eit berekraftig reisemål

Visit Bergen har utarbeidd ein strategi og handlingsplan for å gjere Bergen til eit berekraftig reisemål. Bystyret sluttar seg til dette arbeidet.

Forsker på samvirke under pandemien

Bergen kommune, Helse Bergen og Universitetet i Bergen er i gang med et forskningssamarbeid om samfunnssikkerhet under pandemien.

Samfunnsikkerhetens hus tar den kommunale beredskapsplikten på alvor

Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller store krav til kommunenes beredskapsplikt og samfunnssikkerhetsarbeid. Hva innebærer den kommunale beredskapsplikten?

Forvaltningsrevisjon - tjenester til utviklingshemmede under pandemien

Den sjette delrapporten om tjenester til sårbare grupper under covid-19-pandemien er levert. Denne rapporten handler om hvordan tjenester til utviklingshemmede har fungert under pandemien.