Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Abonner på nyhetsbrev og pressemeldinger

Du kan abonnere på nyheter og pressemeldinger. Vi tar i bruk en ny løsning 10. desember. For å motta denne, må du registrere deg på nytt.

Bilder og logo

Last ned Bergen kommunes logo, bilder av byrådene og medlemmene av bystyret, samt kontaktinfo for bilder fra Bergen kommunes virksomheter.

Pressemeldinger

Oversikt alle pressemeldinger finner du på egen side.

Offentlighet og innsyn

Bergen kommune ønsker å legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen. Mer om ansattes rett, offentlighet og innsyn finner du her.

Årsmeldinger og regnskap

Årsmeldinger er plassert under menyvalget "Om kommunen".

Budsjett

Alle budsjettdokumenter, guide til budsjettet og spørsmål/svar når det gjelder tekniske spørsmål er lagt til en egen temaside.

Ansatte

Under aksen "Om kommunen" finner du en tjeneste som lister opp alle fast ansatte i Bergen kommune.