RSS

Har vedtatt videre arbeid med beplantning av bytrær i Bergen kommune

Byrådet vil blant annet utarbeide en overordnet beplantingsplan for bydelene.

Bymiljøetaten rydder i Kirkebukten på Laksevåg

Oppryddingen skal pågå ut september.

På Byutviklingskonferansen 2021 snakker vi BOLIG

Hva ER et godt hjem, en god bolig, et godt nabolag? ​​​​​​​Hvordan skal Bergen få de bærekraftige boligene og mangfoldige nabolagene byen fortjener? Hvordan står det til med boligmarkedet i Bergen?

Tilskuddsordninger for elektrifisering av næringstransport

Bedrifter kan søke om støtte til elektriske lastesykler og tilrettelegging for el-varebiler, og taxisjåfører kan søke støtte til ladestasjon hjemme.

Slik blir sykkeltunnelen fra Minde til Fyllingsdalen

Siste dynamittsalve ble fyrt av 30. august. Bergenserne kan ta tunnelen i bruk rundt årsskiftet 2022 / 2023.

Har vedtatt tiltaksplan for Haukåsvassdraget

Tiltaksplanen inneholder 45 konkrete tiltakspunkt og gir oversikt over miljøtilstanden i Haukåsvassdraget og oppdatert informasjon om den rødlistede elvemuslingen.

Tilsynsrapport fra Rådal avfallsdeponi

Statsforvalteren har hatt tilsyn ved Rådal avfallsdeponi. Rapporten synliggjør behovet for enda tettere oppfølging av deponiet i årene som kommer.

Klimadirektøren: – La oss få fjerne flere utslipp

Bergen og de andre storbyene stiller seks klimakrav til statlige myndigheter.

Rehabiliteringen av Nedre del av Nygårdsparken er i gang

Mandag ble grabben satt i jorda og de første gravetakene tatt i nedre del av Nygårdsparken. Rehabiliteringen av denne delen av den historiske parken er dermed i full gang.

Nattestengt for elsparkesykler alle helgene i august

Elsparkesyklene vil være nattestengt i Bergen mellom midnatt og klokken 05.00 natt til lørdag og søndag de fire neste helgene.