Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av tre prosjektene for Laksevågneset

Fremtidsbilder for Laksevågneset

Våren og sommeren 2021 har tre tverrfaglige team jobbet med mulighetsstudie for Laksevågneset. Hensikten har vært å få gode ideer for hvordan området kan utvikles i fremtiden.

- Laksevågneset er en historisk perle og et veldig spennende utviklingsområde. Nye boligområder og sentrumsfunksjoner skal utvikles på de gamle industriområdene ved sjøen. Historien, nåtiden og fremtid skal bindes sammen på en måte som gjør Laksevåg til en attraktiv og levende utvidelse av sentrum, sier byråd Thor Haakon Bakke.

Teamene og prosjektene

Teamene som har deltatt i parallelloppdraget er:

Team Pir 2 i samarbeid med Local, Gro Rødne (NTNU), Eli Støa (NTNU), Kulturminnehjelpen, MulticonsultNorconsultNaturrestaurering med prosjektet Den tålmodige byen:

Team MAD i samarbeid med NomadAsplan ViakVill EnergiProbiz med prosjektet Vågal:

Team BOGL i samarbeid med KAAKUrban creatorsNIKU med prosjektet Det 8. fjell.

Her kan du se og lese om prosjektene til teamene. 

Utstilling av prosjektene

Bilder av utstillingsmodellene plassert i Laksevågparken.
Utstillingsmodellene finner du i Laksevågparken.
Bilde: Ann-Helen Nessen

De tre prosjektene står utstilt som plansjer på utstillingsmodeller i Laksevågparken fram til 30. September. I tillegg kan du snart stikke innom Laksevåg bibliotek for å se en digital utstilling av prosjektene, samt lese mer om teamene sine ideer for Laksevågneset i bokformat. Endelig dato for dette vil komme.

Målet med områdeplanen

Mulighetsstudiene skal danne grunnlag for utarbeidelse av en offentlig områdeplan for Laksevågneset. Bystyret vedtok å starte opp arbeidet med offentlig områdeplan i 2019. Målet med områdeplanen er å undersøke hvordan dagens industriområde kan omformes til en bydel med boliger, næring, skole, barnehage og andre funksjoner. Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har ansvar for å utarbeide områdeplanen, som skal legges ut for høring og offentlig ettersyn i 2022.

 

Et oversiktsbilde og kart over Team Pir II sitt forslag for Laksevågneset
Team Pir II foreslår tiltak som kan gjøre Laksevågneset mer tilgjengelig for befolkningen før selve områdeutviklingen starter
Bilde: Pir II

Strategiene

Oversiktsbilde og kart over Team MAD sitt forslag for Laksevågneset
Team MAD foreslår å transformere industrihallene til Rolls Royce til en karakteristisk og unik idrettshall og skole.
Bilde: MAD

Sentralt i arbeidet til team Pir 2, MAD og BOGL har vært å foreslå gradvise og langsiktige strategier og tiltak for utviklingen av området. I tillegg har målet vært å vise muligheter for utfylling i sjø og etablering av skole og idrettshall. På Laksevågneset er tilgjengelighet til sjøen et nøkkelpunkt for å skape trivsel for alle i den nye bydelen. Laksevåg sin identitet og historie skal bevares og være en ressurs i området. Laksevågneset skal bli en bærekraftig, levende og mangfoldig bydel.

Oversiktsbilde og kart over Team BOGL sitt forslag for Laksevågneset.
Team BOGL foreslår å forsterke landskapsformen til Nordrevågen med en ny fjordpark.
Bilde: BOGL

Planen fremover

I løpet av høsten 2021 skal prosjektgruppen for områdeplanen i samarbeid med Byantikvaren, Byarkitekten og Bymiljøetaten evaluere forslagene fra de tre teamene. Sammen skal de komme frem til hvilke ideer og løsninger kommunen ønsker å ta med videre i utviklingen av et planforslag. 

Teamene presenterte prosjektene sine for kommunen, grunneierne og andre berørte myndigheter og aktører i området på et seminar fredag 27. august. Presentasjonene kan ses på denne siden: Fremtidsbilder for Laksevågneset (office.com)

Du kan også lese mer om plan- og bygningsetaten sitt arbeid med områdeplan for Laksevågneset på prosjektet sin nettside Bergen kommune - Områdeplan for Laksevågneset.